•  

  אנחנו ב"עלה הביתה" מעריכים את הקשר בינינו ומכבדים את ענייניכם בהגנה על הפרטיות.

  על ידי אישור שימוש בהודעת Cookies הנכם מאשרים את מדיניות הפרטיות ואתם מאפשרים לעלה הביתה שימוש בפיקסלים, תגיות וטכנולוגיות דומות.

  בהרשמתכם לאתר, הנכם מאשרים כי המידע שנמסר על-ידיכם ו/או ייאסף אודותיכם במסגרת שימושי באתר, יישמר במאגרי המידע של עלה הביתה בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עם הלקוח, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

  ידוע לכם כי לא חלה עליכם חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונכם ובהסכמתכם. כמו כן, עלה הביתה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות באתר, לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה של החברה בהתאם להסכמתי כדין.

  על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין עלה הביתה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

  במידה שנרשמתם דרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלכם, הידועים לצד השלישי דרכו נרשמתם לאתר

  עלה הביתה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

  במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.

   

   

אנחנו ב"עלה הביתה" מעריכים את הקשר בינינו ומכבדים את ענייניכם בהגנה על הפרטיות. על ידי בחירת "אישור" שימוש בהודעת Cookies, הנכם מאשר כי קראתם את הודעת הפרטיות ואתם מאפשרים לעלה הביתה שימוש בפיקסלים, תגיות וטכנולוגיות דומות. אנו משתמשים בטכנולוגיות אלה, כדי להתאים לצרכים שלכם בהצגת מודעות בהתאמה אישית ושיפור האתר. לעוד פרטים
רגע לפני הקניה
אולי אפשר לעניין אותך במוצרים הבאים
whatsapp